Archiwum kategorii: Dom i Ogród

Samowolka budowlana drogo kosztuje

Udziałowcowi nie wolno popełniać samowolki budowlanej. Zasady nie mieszczą precyzyjnego opisu definicji samowolka. Jednak w potocznym rozumieniu jest to budowa wykonana bez zgody. Inspektor nadzoru budowlanego stwierdza, czy doszło do samowolki budowlanej oraz złamania zapisów prawa. Ustawa Prawo Budowlane opisuje taki stan rzeczy. Inwestor, zatem musi potwierdzać swoje zmagania. Jeśli stwierdzone zostanie naruszenie prawa to inwestor ma obowiązek wyburzenia samowolki.

Czy można instalować kraty w oknach?

Instalacja krat w oknie bez wymaganej akceptacji jest samowolką budowlaną i podlega demontażowi. Starosta musi otrzymać informację o planie montażu krat w oknie. Obowiązkowa jest szczególna ostrożność w kwestii montowania krat, przebudowy komórek, dobudowywania kondygnacji albo werand czy balkonów. Te działania często są kwalifikowane, jako samowola budowlana. Budowa budynku mieszkalnego na działce rolnej także kwalifikowana jest, jako samowolne działanie, za które każdy użytkownik musi zapłacić.

Jak zalegalizować samowolę?

Należy przedstawić zaświadczenie od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zgodności budowy z umowami. Do takiego aktu należy dodać cztery egzemplarze planu budowlanego, opinie, zezwolenia a także potrzebne uzgodnienia. Inwestor musi zatwierdzić prawo do zarządzania wiadomą nieruchomością. Później należy czekać na rozstrzygnięcie i podporządkować się jej lub odwołać się od niej. Legalizacja samowoli budowlanych – legalizacją zajmują się powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.